Część placu przyległego do rewitalizowanego obiektu będzie służyła imprezom, prelekcjom, spotkaniom i rekreacji


Na placu staną też ławki zaprojektowane z wykorzystaniem elementów oryginalnych balustrad ze zbiorów lapidarium oraz odzyskowych belek stropowych. Sąsiadująca z placem ściana budynku magazynowego posłuży do wyświetlania projekcji multimedialnych – w Łodzi według naszego projektu i pod nadzorem artystycznym zespołu Mirosława Nizio powstaje Lapidarium Detalu. _01 lapidarium detalu_low