Ekspozycja „Krzysztof Penderecki – dziedzictwo polskiej muzyki XX i XXI wieku”


Projekt wystawy

Pierwsza nagroda w konkursie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Projekt wystawy, który zwyciężył konkurs organizowany przez Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach, przybliży zwiedzającym fakty z życia i bogactwo twórczości Krzysztofa Pendereckiego, stworzy idealne warunki do spotkania z muzyką. Dynamiczna narracja wzbogacona o kontekst biograficzny, historyczny i filozoficzny, będzie w warstwie plastycznej i multimedialnej zespolona z minimalistyczną architekturą. Poszczególne części wystawy będą funkcjonowały jako niezależne całości. Część pt. „Dzieło” poświęcona będzie muzyce i kompozycjom w kontekście odniesień biograficznych, historycznych, kulturalnych. Część pt. „Spotkania” opowie o inspiracjach w muzyce, plastyce i o wpływie, jaki muzyk wywarł na innych artystów. Część wystawy dedykowana twórcy i procesowi tworzenia nosi tytuł „Kompozytor”.