Europejskie Centrum Solidarności w Stoczni Gdańsk


Projekt poświęcony jest tematyce Solidarności, w ramach Europejskiego Centrum Solidarności. Ekspozycja przedstawia dzieje tego pokojowego ruchu jako syntezę powojennej historii Polski.

Według założeń projektu historia ma być przybliżona widzowi za pomocą uniwersalnych symboli, ma wciągnąć zwiedzającego w narrację, skłonić do uczestniczenia w niej. Wystawa będzie więc składać się z bardzo różnorodnych elementów, m.in.: archiwalnych zdjęć, osobistych przedmiotów należących do ofiar komunistycznych represji czy słynnego długopisu Lecha Wałęsy, którym podpisywał porozumienia sierpniowe.

Placówka oprócz swojego edukacyjnego charakteru ma być też magnesem przyciągającym do Gdańska obcokrajowców, dla których hasła Solidarność czy Lech Wałęsa nabiorą nowego, pełnego znaczenia; staną się pryzmatem przez który można będzie spojrzeć również na dzisiejszą historię Polski.