I miejsce w konkursie na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego


Pracownia Nizio Design International zdobyła I miejsce w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego. „Praca ta cechuje się spójnością kompozycyjną i skalą dostosowaną do otoczenia, a także wyrazem architektonicznym podporządkowanym obecnie istniejącej hierarchii przestrzennej i symbolicznej istniejącego zespołu muzealnego. Jest także formą otwartą na miasto poprzez umiejscowienie przeszklonego długiego holu wzdłuż ulicy Towarowej” – uzasadniała swój wybór komisja konkursowa.
Link do projektu