Koncepcja rozbudowy i przebudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu


Budynek nowej galerii sztuki współczesnej jest istotnym punktem spajającym nową formę architektoniczną z dawną galerią z lat 70-tych. Koncepcja przestrzenna to wynik poszukiwania takich środków wyrazu, które respektują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczące zarówno linii zabudowy jak i wysokości budynku. Galeria stwarza jednoznaczny emblemat wijącej się taśmy-linii, ujawniającej ciągłe pulsowanie rytmów i nurtów sztuki. Istotnym elementem w geometrii bryły stanowi wertykalna szczelina (z możliwością zaciemnienia) o funkcji świetlika, przebiegająca przez kondygnacje 1 i 2. Z jej wnętrza istnieje możliwość wyjścia na przyległą do struktury bryły zabezpieczoną, szklaną kładkę – wychodzącą na park rzeźby. Pęknięcie (90 cm) wkracza dualnie w połączoną przestrzeń dwóch pięter galerii.
Elewacja bryły wykonana zostanie z włókno-cementu. Błyszczące, białe prostokąty nawierzchni przytwierdzone zostaną modułowo 1×5 prostokątów. Struktura horyzontalnej elewacji wzmacnia jej wyrazistość, dynamizując powierzchnię galerii. Niektóre z podziałów elewacyjnych wycięte zostaną jako okna doświetlające część biurowo-administracyjną. Część biurowa oświetlona została poprzez układ wcięć horyzontalnych w elewacji budynku. Boczne podcięcia bryły, ze strony elewacji, tworzą emblemat geometrycznej szarfy, rozpościerając się w połowie ekspozycji.