Mirosław Nizio wystąpi 25 września podczas Panelu Turystycznego na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej


Szef Nizio Design International opowie o kreowaniu architektury nowoczesnego muzealnictwa oraz projektowaniu ekspozycji i zespołów muzealnych jako narzędzi wspierających promocję miast – wszystko w ramach dyskusji, poświęconej nowatorskiemu wykorzystaniu przestrzeni turystycznych i kulturalnych miast.