“Relay Race to Freedom” exhibition at Warsaw’s main street — Krakowskie Przedmieście


execution of the exhibition: czerwiec 2009

Głównym elementem ekspozycji „Sztafeta do wolności”, usytuowanej w przestrzeni publicznej Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, było kilkanaście multimedialnych instalacji ulicznych w formie trzymetrowych sześciennych kubików. Ich kształty (nachylenia, otwory) i wewnętrzny design były ściśle powiązane z symbolem czasu i miejsca odrodzonej Polski. Bryły zostały zaprojektowane z myślą o uczestnikach „podróży” po najistotniejszych wydarzeniach z lat 1976–1989. Wewnątrz kubików do dyspozycji zwiedzających dostępne były materiały źródłowe: ikonografia, nagrania dźwiękowe i filmowe.