The Warsaw Rising Museum – Execution of the exhibition


czas realizacji: kwiecień-lipiec 2004

Ekspozycja stała Muzeum usytuowana jest na trzech kondygnacjach o całkowitej powierzchni ponad 3000 m². Liczy ona około 1000 eksponatów, m.in. dokumentów i map, broni, zdjęć, listów, przedmiotów osobistych. Ekspozycja jest interaktywna i ma charakter narracyjny. Oprócz eksponatów powstańczą rzeczywistość rekonstruują multimedialne elementy i specjalnie zaprojektowane środki wystawiennicze. Historia i poszczególne etapy Powstania pokazane są chronologicznie i z perspektywy osób, które w nim walczyły. Wystawa oddziałuje na zmysły widzów za pomocą obrazów, dźwięków oraz oświetlenia i prowadzi ich ścieżką wytyczoną przez poszczególne sale tematyczne. Do budowy ekspozycji wykorzystano m.in. materiały odzyskowe, żelazo, stal, cegłę, drewno, granitowy bruk.