„Centrum Edukacji Historycznej – Młoda Niepodległość – Początki II RP” w Radzyminie


Ukazanie łączności między lokalną a globalną historią oraz między postaciami ważnymi z punktu widzenia „małej ojczyzny” i tymi, których działalność ukształtowała losy świata – to główna idea przyświecająca powstaniu idziałalności „Centrum Edukacji Historycznej – Młoda Niepodległość – Początki II RP” w Radzyminie. Idea ta znalazła odzwierciedlenie w naszym projekcie, zaprezentowanym w styczniu 2018. Opracowaliśmy koncepcję budynku Centrum wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestorem jest Gmina Radzymin.

camera_01_low