Wielokulturowość – Projekt miasteczka w Biłgoraju


30 ha

terenu zajmie zrekonstruowane Miasteczko na zachodzie Biłgoraja


Przedsięwzięcie ma na celu ochronę istniejących zabytków architektury drewnianej i rekonstrukcję budowli zachowanych jedynie w przekazach, a charakterystycznych dla życia miejskiego rubieży południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX wieku. Istotnym powodem powstania miasteczka jest chęć upamiętnienia obecności mniejszości narodowych w przedwojennym Biłgoraju. Mottem przewodnim inwestycji jest stworzenie organizmu żywego, który z jednej strony pomoże zachować świadectwa kresów przedwojennych, z drugiej zaś strony – stanie się terenem atrakcyjnym i przystosowanym do zamieszkania. Działki ze zrekonstruowaną architekturą będą naturalnie włączone w zabudowę mieszkalną.