Wystawa “Szlachetne Żeliwo” w Muzeum w Gliwicach


Przestrzeń ekspozycyjna podzielona została wedle zakresów tematycznych, odpowiadających narracji chronologicznej – od powstania żeliwa, jego doskonalenia, mnogości kształtów i form, aż ku współczesnej historii oddziału odlewnictwa artystycznego muzeum. Ponad 200-metrowa powierzchnia została zmodyfikowana na potrzeby kompleksowej koncepcji wystawienniczej. Istotnym elementem w designie ekspozycji odgrywały same eksponaty i historia żeliwa, proces jego wytopu oraz poznanie jego części składowych. Realizacja wystawy wymagała wprowadzenia zmian w systemie przestrzeni, m.in.: modyfikacji ścian, wykorzystania niezależnych obiektów małej architektury, zaprojektowania szklanej konstrukcji, odcinającej istniejącą balustradę od ściany okien, dając dodatkowe miejsce na eksponaty, bądź wkłady tekstowe.

W ekspozycji wykorzystano ryciny przedstawiające plany fabryk i mostów, elementy grodzeń, eksponaty typu: detal furtki, fontanny. Ze stali betonu i żeliwa wykonano min. horyzontalny stół z licznymi multimedialnymi wkładami umieszczonymi w blacie. Główną oś scenariusza wystawy stanowią cztery kubiki z betonu architektonicznego. W każdym z nich umieszczono żeliwne eksponaty, odpowiadające danym zagadnieniom merytorycznym. Wnętrze kubików wypełnia nagłośnienie strefowe niesłyszalne zaś na zewnątrz sześcianów. W przestrzeni ekspozycji zastosowano techniki multimedialne: prezentacje trójwymiarowe, nagłośnienie punktowe, przeglądarki, lightbox, a także projekcje i .grafiki Aby oddać industrialny charakter wnętrza, na powierzchni ekspozycji zastosowano wylewkę betonową, zaś wewnątrz sześciennych struktur czarną skorodowaną stal i nawierzchnię żeliwną.