EC1 – Interaktywne Centrum Nauki


W koncepcji zagospodarowania terenu EC1 (na terenie stuletniego zespołu budynków łódzkiej elektrociepłowni Energopolis) szczególny nacisk położono na zachowanie i wykorzystanie zabytkowych obiektów i elementów architektury, stanowiących o wyjątkowym postindustrialnym klimacie miejsca. Istniejąca część elektrociepłowni, wraz z zachowanymi w niej zabytkowymi urządzeniami, stała się bazą narracji historycznej, przywołującej czasy uruchomienia i funkcjonowania obiektu. Ekspozycja zbudowana przy użyciu najnowocześniejszych obiektów wystawienniczych, stanowi punkt wyjścia do objaśnienia zwiedzającym złożonego pojęcia energii.