„Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” – wystawa w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach


Pierwsza nagroda w konkursie na koncepcję ekspozycji

„Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” to wykorzystująca technologie
audiowizualne i systemy multimedialne wystawa w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach,
prezentująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki najnowszej.
Projekt aranżuje przestrzeń Centrum bez istotnej ingerencji w obiekt, tworząc nową jakość i stylistyczną
jedność z minimalistyczną architekturą kampusu w Lusławicach. Ideą wystawy jest pokazanie szczególnej roli
Krzysztofa Pendereckiego i jego wkładu w rozwój polskiej i światowej kultury oraz ukazanie bogactwa
polskiej muzyki najnowszej i jej twórców.
Projektanci wyodrębnili trzy części wystawy: „Artysta”, „Spotkania” i „Dzieło”. Każda z nich stanowi całość,
którą można poznawać i odkrywać niezależnie, w dowolnej kolejności. Zwiedzający nie tylko usłyszą tu słynne
kompozycje profesora Krzysztofa Pendereckiego, ale także poznają indywidualne pamiątki, wspomnienia
oraz inspiracje i pasje, które kształtowały wybitnego artystę i ścieżkę jego kariery. Interaktywne stanowiska
multimedialne lub odsłuchowe uzupełniają każdą z części wystawy.