Gazeta Samorządu i Administracji – wywiad z Mirosławem Nizio i Tomaszem Nowakowskim z pracowni Nizio Design International o koncepcjach rewitalizacji wybranych obszarów miast


gsia_18-2016-1-duza