30 m

wysokości ma ściana wydzielająca część oryginalną wyrobiska

80 m

długości będzie mieć ciąg schodów odnoszący się do wędrówki robotników przymusowych


Koncepcja Kamiennego Piekła opiera się na przekazaniu głębokiego symbolicznego znaczenia przy użyciu prostych, ale sugestywnych środków wyrazu, które trafią do odbiorców. Kamienne Piekło stanowi przestrzeń o uniwersalnej wymowie. To pomnik, który odda hołd dziesiątkom tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen – przedstawicielom różnych grup religijnych i narodowości. Wykorzystane w tym celu środki wpisują się w koncepcję nowoczesnej architektury, która upamiętnia zagładę całych narodów oraz eksterminację grup etnicznych.

Kolejne etapy ścieżki, jaką podążać będą zwiedzający Kamienne Piekło, podzielone są na tematyczne sekwencje: symbolicznej podróży, sukcesywnego odkrywania prawdy oraz przekraczania granicy między życiem a tragiczną śmiercią, między światłem a jasnością. Trasa zwiedzania pokryje się z drogą, którą więźniowie obozu podążali do pracy w kamieniołomie. Koncepcja projektu opiera się na idei wyeksponowania historycznej części kamieniołomu, która była eksploatowana w czasie, gdy funkcjonował obóz KL Gross-Rosen.