Rewitalizacja rynku w Janowie Lubelskim


Architektoniczny projekt koncepcyjny

Opracowana koncepcja dotyczy rewitalizacji rynku w Janowie Lubelskim wraz z koncepcją nowego budynku wielofunkcyjnego i dworca autobusowego. Projekt przeznaczony jest do realizacji w etapach. Zakłada uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej wizualnie przestrzeni, przyjaznej mieszkańcom. Koncepcja dostosowana przewiduje m.in. wprowadzenie ujednoliconych elementów wykończenia: nawierzchni, wspólnych elementów małej architektury, infrastruktury i zieleni, a także uporządkowanie kwestii wielkoformatowych reklam. Zmiany funkcjonalne zaplanowano w przestrzeni dworca autobusowego. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku, mieszczącego punkt obsługi pasażerów, informację turystyczną oraz małą gastronomię. Jego neutralna forma i transparentne fasady zapewnią nieznaczną ingerencję w przestrzeń rynku.