Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego


Projekt koncepcyjny

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego zakłada reorganizację i modernizację istniejącej przestrzeni oraz uczynienie z niej nowego rekreacyjno-turystycznego centrum miasta z pełną infrastrukturą. Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych materiałów, inspirację wytwórczą oraz historyczną tożsamością miasta do stworzenia obiektów wtapiających się w naturalny ekosystem doliny rzeki Wyżnicy i Wyżnianki oraz lokalnej zabudowy. Przestrzeń ma być podzielona na trzy tematyczne strefy inspirowane procesem wytwarzania cegły: glinianą, drewnianą oraz ceglaną. Na ich bazie określony zostanie dobór materiałów oraz sposób kształtowania funkcji w danej strefie. Zagospodarowanie otwiera „strefa wejściowa” z parkingiem i hotelem, która wprowadza do tzw. „pasa historii”. Jego sercem i symboliczną bramą do całego założenia będzie pochodzący z drugiej połowy XV i XVI piec do wypału cegieł. W obszar planowanej „noclegowej wioski” wejdzie teren wokół nowych oraz istniejących tu domków letniskowych, które zostaną zmodernizowane i zreorganizowane. Obok terenowego placu zabaw ze zjeżdżalniami i torami przeszkód powstać ma tutaj także marina, pomost do cumowania, zadaszenia na rowery z zamocowanymi ogniwami fotowoltaicznymi służącymi do oświetlenia nabrzeża i amfiteatru terenowego. Koncepcja zakłada też stworzenie drewnianej trybuny dla wydarzeń sportowych toru wakeboardowego. Sportom naziemnym dedykowany jest „park gliniany” z terenowym amfiteatrem i boiskiem do minigolfa oraz trybunami terenowymi i przestrzenią sceniczną. W strefie dedykowanej gastronomii, sportowi i zabawie przewidziano projekt boisk do siatkówki i piłki plażowej, palenisko i siedziska, stoły, modernizację budynku z restauracją z panoramicznym widokiem na wodę i plażę oraz dwoma tarasami z pergolami. Na przeciwko budynku restauracji zorganizowana zostanie plaża wydmowa, nawiązująca formą do naturalnego lokalnego ukształtowania terenu. Planowana jest również modernizacja obiektu, gdzie działać będzie wypożyczalnia sprzętu wodnego. Projektanci zaproponowali również stworzenie nad Zalewem drewnianego „małpiego gaju”. Kulminacyjnym punktem rewitalizowanego terenu ma być „ceglany park”, którego forma i funkcje będą podporządkowane opowieści o historii tego kojarzonego z Kraśnikiem materiału. Cegła będzie obecna m.in. w sąsiadujących z terenem zabudowaniach gospodarczych i mieszkalnych, a także w specjalnie zaprojektowanych ceglanych placach, przeplatanych pasami łąk kwietnych i dzikich trawników, które pomieszczą instalacje wykonane z cegły, m.in. ceglane jacuzzi, ściankę do wspinaczki, huśtawki, platformy i pawilony widokowe, pokazujące możliwości i piękno konstrukcyjne budulca jakim jest cegła. Pojawią się tu też przestrzenie warsztatowe. Dodatkowymi atrakcjami będą: park łęgowy, punkt widokowy, ptasie nabrzeże, siedzisko panoramiczne i obiekty dla wędkarzy. Dla całości założenia zaprojektowano specjalne obszary zieleni i dodatkowe nasadzenia, dzięki którym teren nad Zalewem ulegnie pozytywnym przekształceniom. Zrewitalizowany obszar ma wzbogacić miasto i regionu o przestrzeń publiczną, która wzmacnia tożsamość lokalną, zapewnia edukację w zakresie ekologii oraz przyrody, wiąże urbanistykę miasta. Koncepcja rewitalizacji została poddana konsultacjom społecznym w lutym 2016 roku.