Rewitalizacja zamku w Łańcucie


Dokumentacja projektowa do prac remontowo-konserwatorskich

Zamek Łańcut to jedna z niewielu rezydencji magnackich, które przetrwały wojny zachowując dekoracje i wyposażenie wnętrz oraz zbiory dzieł sztuki. Budynek ekspozycyjny to pomnik historii objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Opracowana na podstawie analiz dokumentacja projektowa dotyczy prac remontowo-konserwatorskich Zamku. Obejmuje m.in.: prace budowlane i rekonstrukcyjne elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, prace budowlano-rewitalizacyjne piwnic, pomieszczeń parteru i pierwszego piętra, dziedzińca gospodarczego i wewnętrznego. Dotyczy też prac nad instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz oświetlenia iluminacyjnego części elewacji budynku Zamku i elewacji północnej budynku Oranżerii.