„Lapidarium Detalu”


Projekt ekspozycji stałej

Projekt rewitalizacji zakłada podział parterowej kondygnacji budynku na strefy funkcjonalne: wejściową, komunikacji wraz z recepcją, strefę ekspozycji przeznaczoną na stałe prezentacje tematyczne, strefę wielofunkcyjną, ekspozycji czasowych, sanitarną i techniczną oraz magazynową – zlokalizowaną w nowoprojektowanym budynku. Ekspozycje będą miały wyodrębnione strefy tematyczne: urbanistyki i architektury wraz z warsztatem makiet urbanistycznych (Info-box), architektury wnętrz, wystaw czasowych oraz dziedziniec z ekspozycją detalu „Lapidarium – Magazyn Detalu Architektonicznego”. Koncepcja zakłada, że „Lapidarium” będzie miejscem warsztatowym o charakterze edukacyjnym i wizerunkowym o unikatowym walorze ekspozycyjnym.