Łódź – narzędzie do międzynarodowej promocji miasta poprzez rewitalizacje


Projekt narzędzia

Unikatowe narzędzie do międzynarodowej promocji Łodzi i Polski poprzez zagadnienia rewitalizacji ma formę mobilnej interaktywnej wystawy. Wykorzystuje nowoczesne technologie, merytoryczny content, aplikacje oraz gry, angażując widzów i przekazując wiedzę o rewitalizacji. Na narzędzie składa się 7 elementów: manualna instalacja, prezentacja filmowa, stanowisko multimedialne, wystawa oraz aplikacja mobilna, specjalny gadżet i scenariusz konferencji. Główną ideą jest pokazanie rewitalizacji jako szansy na rozwój w 3 sferach: ludzie, przestrzeń, ekonomia. Każdy z elementów opracowany jest w 4 wersjach językowych i może być prezentowany w zestawie bądź jako odrębne narzędzie. Narzędzie będzie wykorzystane m.in. w kampanii na rzecz przyznania Łodzi praw do organizacji wystawy International EXPO 2022.