I nagroda w konkursie na koncepcję architektoniczną

16×14 m

ma emblemat “Domu – chaty” zawarty w obrysie frontu budynku

10

segmentów dedykowanych poszczególnym historii represji wobec wsi podczas II wojny światowej.

Projekt w realizacji


Projekt muzeum jest swoistym katalizatorem pamięci dawnych i przyszłych pokoleń. Pierwiastkiem łączącym pamięć z pojednaniem. Akcent koncepcji jest położony na strukturę pierwotną i symboliczną formę domu-chaty. Jest on widoczny we frontowej elewacji bryły podlegającej zamierzonej, stopniowej deformacji oraz degradacji (aż po skruszenie w piach i żwir). Proces ten ukazuje współgranie narracji historycznej z architektoniczną. Otwarta forma muzeum będzie poddawana zewnętrznym warunkom atmosferycznym. Ekspozycja wykorzystuje nowoczesne multimedia: ekrany, projektory oraz panele dotykowe. Narzędzia te podporządkowane są budowaniu napięcia, jakie wywołuje zwiedzanie muzeum.