Świat Teatru – modernizacja części gmachu Muzeum Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej


Projekt ma na celu optymalne wykorzystanie wnętrz parteru i piwnic obiektu przez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, komunikacyjnych i multimedialnych oraz propozycję nowego, spójnego dla tych pomieszczeń sposobu aranżacji wnętrz, umożliwiającego ich wszechstronne wykorzystanie. Główną ideą projektu jest prowadzenie gry z gościem, wciągnięcie go w świat teatru. Widz zostaje zaproszony do oglądania i odnajdywania się w nowoczesnej architekturze cytatów z przestrzeni teatralnej.