“Świętokrzyski Sztetl”


Rewitalizacja synagogi w Chmielniku

Podstawowym celem ośrodka edukacyjno-muzealnego Świętokrzyski Sztetl jest reaktywacja życia kulturalnego mieszkańców Chmielnika.Nowe rozwiązania przestrzenne stanowią architektoniczne tło dla działalności społecznej. Projekt rozgrywa się w relacji dwóch brył: symbolu światła, czyli nowoczesnej ekspozycji pokazującej czasy przedwojennego sztetla oraz symbolu cienia – zewnętrznego monumentu, odwołującego się do pamięci o Zagładzie. W odrestaurowanej synagodze znajduje się teatr, sala modlitw z unikatową bimą wykonaną w całości ze szkła oraz sala konferencyjna. Minimalistyczna ekspozycja oddaje ducha dawnego żydowskiego miasteczka. Syntetyczna forma służąca zarówno do opowiadania o teraźniejszości, jak też o przeszłości sztetla nabiera przez to harmonijnego wymiaru.