Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Projekt muzeum upamiętniającego Cud nad Wisłą


7 000 m2

powierzchni Muzeum opowiadającym o bitwie, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymaniu rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią,

4ha

liczy sobie cały kompleks urbanistyczny koncepcja przygotowana do realizacji


Futurystyczna forma budynku wkomponowuje się w historyczną płaszczyznę terenu, gdzie w 1920 roku prowadzone były działania wojenne. Projekt muzeum upamiętniającego Cud nad Wisłą uwzględnia współczes- ne rozwiązania zespołu urbanistycznego, dostosowane do potrzeb mieszkańców Ossowa. Istotnym elementem architektonicznym są zadaszone tarasy widokowe. Z nich rozciąga się widok na historyczny teren walk. Specjalne suwnie mogą posłużyć jako platforma dla eksponatów militarnych. Otoczenie budynku muzeum ma stanowić tło dla widowisk i plenerowych ekspozycji, w których tradycyjnym środkom wyrazu towarzyszyć będą multimedia.