Wystawa z okazji 60-lecia Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie


Motywem przewodni, spajający całą ekspozycję stanowiła multimedialna instalacja przestrzenna z płótna, ciągnąca się od Krakowskiego Przedmieścia po wnętrze Wydziału Malarstwa. Ekspozycja została skonstruowana tak, by jej forma z punktu widzenia przechodnia dawała wrażenie obrazów wychodzących poza mury ASP i „wylewających” się na ulice, jednocześnie zawłaszczając jej przestrzeń. Wewnątrz budynku, w hallu, płaszczyzny instalacji tworzyły rodzaj rzeźby pnącej się po sufit budynku. Zaaranżowany w ten sposób materiał stworzył kręgosłup Wydziału – multimedialną przestrzeń informacyjną, prezentującą jego historię od współczesności, przez lata 90., 80., 70., 60., 50., po rok 1947.