Wystawa stała Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie


2014
pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji wnętrza i ekspozycji Muzeum Polskiej Wódki

2018
oficjalne otwarcie pierwszego na świecie Muzeum Polskiej Wódki

Pierwsze na świecie Muzeum Polskiej Wódki powstało w Warszawie, na terenie zrewitalizowanego
XIX-wiecznego kompleksu fabryki wódek. Miejsce, w którym powstało muzeum wymagało poszanowania
jego specyfiki, kontekstu historycznego oraz wymogów konserwatorskich przy jednoczesnym zastosowaniu
najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wystawienniczych. Innowacyjność i wyjątkowość projektu
polega przede wszystkim na wykorzystanych materiałach i technologiach wypracowanych na potrzeby
rewitalizowanego obiektu.
Wykreowana przestrzeń oddziałuje na wszystkie zmysły – nie tylko opowiada fascynującą historię, ale
pozwala ją usłyszeć, zobaczyć, dotknąć, a nawet powąchać i posmakować. Ekspozycja mieści się w pięciu
galeriach i przybliża dzieje produkcji wódki w Polsce od wieku XV aż do dziś. Koncepcja wystawy opiera się
na jednoczesnym wykorzystaniu multimediów i artefaktów – m.in. oryginalnych urządzeń gorzelniczych oraz
symbolicznie odtworzonych wiekowych aparatur do destylacji, betonowych kadzi czy pieców. Ekspozycja
Muzeum Polskiej Wódki ma działać na wszystkie zmysły odbiorców – nie tylko dotyk, wzrok i słuch, ale też
węch i smak. W realizacji użyto najwyższej jakości naturalne tworzywa takie jak szkło, stal, beton czy miedź.