Mirosław Nizio

Mirosław Nizio jest architektem, rzeźbiarzem oraz mecenasem kultury. To ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych: architektury, muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci oraz kompleksowych koncepcji rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przestrzeni miejskich. 

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku na kierunku Interior Design. W 1989 roku założył w Stanach Zjednoczonych własną firmę projektową. Zdobył tam szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Glenn Boyles Memorial Rendering And Design (1993), Educational Foundation for the Design Industries in Interior Design (1998). 

W 2002 roku Mirosław Nizio przeniósł pracownię do zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze-Północ. Tu powstało autorskie studio Nizio Design International, a także Galeria Nizio i Fundacja Nizio, których zadaniem jest wspieranie artystów i początkujących twórców, prezentowanie sztuki zaangażowanej społecznie oraz organizowanie spotkań, projekcji i innych kulturalnych aktywności, także dla dzieci i seniorów.

Dziś Mirosław Nizio jest jednym z lepiej znanych architektów przestrzeni publicznych w Polsce. W 2006 roku, za pracę nad wystawą stałą Muzeum Powstania Warszawskiego, Mirosław Nizio otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a za wkład w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015). 

Zespół jego pracowni, której siedziba mieści się w Warszawie przy Inżynierskiej 3, tworzą wysokiej klasy specjaliści. Pracownia ma na koncie m.in. projekt architektury i wystawy stałej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej czy rewitalizację kompleksu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu, na terenie której powstała Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki. Aktualnie Mirosław Nizio pracuje m.in. nad projektem architektury i wystawy stałej Muzeum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach oraz Narodowego Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie