STARA KOPALNIA – CENTRUM NAUKI I SZTUKI W WAŁBRZYCHU

Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki to multidyscyplinarna placówka na terenie jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych kompleksów poprzemysłowych na Dolnym Śląsku. To 4 ha powierzchni i kilkanaście pokopalnianych budynków, które zrewitalizowano, nadając im nowe przeznaczenie i funkcje. Dla obiektów tych architekci przygotowali projekty ekspozycji wewnętrznych oraz przebudowy.

Obok obiektów muzealnych, powierzchni ekspozycyjnych, sal edukacyjnych i warsztatowych znajdują się tu także przestrzenie komercyjne, np. restauracja stylizowana na górniczą kantynę. W Starej Kopalni działa m.in. Centrum Ceramiki oraz Muzeum Przemysłu i Techniki. Powstaną tu też muzea: Przyszłości, Węgla i Górnictwa oraz Geologii.

Nowoczesnym elementom architektonicznym towarzyszy np. zrewitalizowane wyposażenie dawnej kopalni: silniki, pompy, wentylatory czy zmodernizowane elementy podziemnego transportu.

Inwestycja służy ożywieniu kulturalnego i społecznego życia miasta oraz całego regionu. W 2015 roku Stara Kopalnia została nagrodzona laurem Highly Commended w kategorii Public Service Architecture w międzynarodowym konkursie European Property Awards.