Muzeum Bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

Muzeum Bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach upamiętniające tragicznie zmarłego duchownego będzie zlokalizowany w jego rodzinnej wsi na północnym Podlasiu. Muzeum powstaje z inicjatywy Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” i po wybudowaniu stanie się oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Zespół pracowni przygotował koncepcję architektoniczną oraz koncepcję wystawy stałej i wnętrz Muzeum-Domu Pamięci. W Okopach powstanie obiekt o ponadczasowej formie, którego ideą jest pielęgnowanie pamięci o postaci ks. Jerzego, jego życiu i duchowym dziedzictwie. Będzie to przestrzeń modlitwy, budowania wspólnoty, spotkań lokalnej społeczności, a także cel pielgrzymek. Połączenie tradycji architektonicznej z nowoczesnością dokona się tu poprzez nawiązanie do piękna i prostoty przydrożnych kaplic, wiejskich domów czy lokalnych kościołów Podlasia i Mazowsza Wschodniego. Współczesna w formie bryła zespoli się z krajobrazem okolicy. W projekcie zastosowany będzie żwir i kruszywo kamienne, czyli budulce miejscowej architektury. Z czasem, pod wpływem czynników atmosferycznych użyte materiały zyskają na szlachetności, będą patynować, a budynek zyska wyrazisty charakter.

Na mocy podpisanych 11 czerwca 2021 umów, pracownia Mirosława Nizio odpowiadać będzie nie tylko za przygotowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, ale także za przygotowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego budynku i wystawy stałej. Będzie też sprawować nadzory autorskie nad realizacją inwestycji.