Przedstawiciele Nizio Design International prelegentami „11th European Remembrance Symposium and 6th Taking Stock of European Memory Policies” w Barcelonie

W dniach 9-11.05 w Barcelonie odbywa się „11th European Remembrance Symposium and 6th Taking Stock of European Memory Policies”.

Konferencja gromadzi setki przedstawicieli instytucji i organizacji działających na polu historii i pamięci XX wieku. Ideą wspólnego wydarzenia jest przekonanie o potrzebie dialogu dotyczącego historii ostatniego stulecia uwzględniającego różne wrażliwości, doświadczenia i istniejące interpretacje.
W ciągu trzech dni międzynarodowa grupa naukowców i praktyków z różnych krajów dyskutuje o znaczeniu oporu i solidarności w kontekście przeszłych i współczesnych konfliktów.
Wśród prelegentów panelu dyskusyjnego „Solidarity and the Power of Art” wystąpi Mirosław Nizio, który będzie mówił o projektach pracowni Nizio Design International: Mauzoleum w Michniowie, Muzeum Hołodomoru w Kijowie oraz o pomniku pamięci „Kamienne Piekło” w Rogoźnicy.
Maciej Piotrowski, w ramach „Q&A session – Taking Stock of European Memory Projects on Solidarity – Case Studies”, opowie o doświadczeniu współpracy transgranicznej między Polską a Ukrainą zwłaszcza w kontekście Muzeum Hołodomoru.

Wszystkich zainteresowanych poruszaną na konferencji tematyką serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco trwających paneli i wystąpień: European Network Remembrance and Solidarity