Projekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie ukazał się w książce „Remembrance now 21st-century memorial architecture”

W jaki sposób upamiętniamy przeszłość?

Jak nadać formę tak abstrakcyjnym pojęciom jak strata, trwałość, pokój, sprawiedliwość, nadzieja i sama pamięć?

W ostatnich dziesięcioleciach zaszły ogromne zmiany w tym, kogo i co upamiętniamy. To otworzyło nowe kreatywne horyzonty dla architektów, którzy przekładając złożone tematy na emocjonalne doświadczenia przestrzenne – sprawiają, że zapadają one głęboko w pamięci.

W książce „REMEMBRANCE NOW 21ST-CENTURY MEMORIAL ARCHITECTURE”, poświęconej przykładom pomników pamięci powstałych w XXI w., autorzy Michèle Woodger i Tszwai So opisują 45 najważniejszych realizacji z całego świata. W tym zacnym gronie znalazł się projekt naszej pracowni: Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Ta pełna ekspresji architektura i celowa postępująca degradacja kolejnych elementów bryły to symbol eskalacji wojennych represji wobec mieszkańców wsi. Obcowanie z tak zaprojektowaną przestrzenią jest przeżywaniem przeszłości w teraźniejszości. A fizyczne doświadczenie, które wzbudza głęboko emocjonalną reakcję jest tym, co w naszej pracowni nazywamy najmocniejszą formą upamiętnienia.

Książka „REMEMBRANCE NOW 21ST-CENTURY MEMORIAL ARCHITECTURE” została wydana nakładem wydawnictwa Lund Humphries i od zeszłego tygodnia dostępna jest na rynku brytyjskim.

Więcej o naszym projekcie, który został przedstawiony w publikacji: https://nizio.com.pl/…/mauzoleum-martyrologii-wsi…/,

oraz o książce: https://www.lundhumphries.com/products/remembrance-now