Projekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie z prestiżową nagrodą BIG SEE Architecture Award 2023

Ogromnie cieszy nas, że twórczy wysiłek intelektualny i emocjonalny naszej pracowni został doceniony przez międzynarodowe jury konkursu.
Jest to dla nas wyraźny sygnał, że realizacje Nizio Design International są uniwersalne w wymowie, mimo iż często dotyczą wydarzeń lokalnych. 19 maja Mirosław Nizio odebrał wyróżnienie podczas uroczystej gali w Lublanie.