Prezentacja projektu rewitalizacji kompleksu budynków dawnej Fabryki Broni „Łucznik” podczas II Kongresu Radom Przyszłości

Niegdyś najważniejszy zakład przemysłowy Radomia ma szansę na nowe życie jako międzynarodowe centrum konferencyjne, miejsce spotkań i przestrzeń wystawowa. Nizio Design International zaprojektowało rewitalizację kompleksu budynków dawnej Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu w duchu proekologicznego centrum przyszłości, które stanie się ważnym katalizatorem zmian społecznych w skali miasta i regionu.

Pragniemy połączyć historię tego ważnego obiektu z nowoczesnym przeznaczeniem. Rewitalizacja nie tylko wprowadzi w tę przestrzeń nowe życie, ale co najważniejsze pozwoli stworzyć miejsce, w którym kultura będzie harmonijnie komponować się z naturą. Projekt świadomie otwiera się na mieszkańców Radomia, wpisując budynek w szerszą strategię relacji miejskich, odwołując się do takich koncepcji jak skalowalna idea smart city 3.0, miasto odporne, czy wreszcie program aktywizacji społecznej bazujący na rzeczywistych potrzebach regionu. Jednocześnie jest miejscem otwartym na ponadregionalne inspiracje, a także na gości z całej Europy – mówi Mirosław Nizio, autor projektu.

Mirosław Nizio przedstawił projekt rewitalizacji dawnej fabryki podczas II Kongresu Radom Przyszłości organizowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Wydarzenie odbyło się w dniach 30 czerwca-1 lipca na dziedzińcu Fabryki „Łucznik” w Radomiu. Nizio Design International odpowiada za projekt architektoniczno-urbanistyczny oraz projekt wnętrz, a także, we współpracy z ART.FM, za projekt wystawy stałej.