PODPISALIŚMY UMOWĘ NA OPRACOWANIE PROJEKTU REWITALIZACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO DLA RADIOSTACJI GLIWICE

Szef naszej pracowni Mirosław Nizio oraz Dyrektor Muzeum w Gliwicach Pan Grzegorz Krawczyk, podpisali 14 lutego 2022 umowę inicjującą prace projektowe w ramach projektu modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice. Złożona przez nasz zespół koncepcja oraz oferta zostały wyłonione w drodze przetargu publicznego.

Nizio Design International wraca tym samym do współpracy z Muzeum w Gliwicach. Ponad dekadę temu opracowaliśmy projekt wystawy stałej prezentowanej w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego. Dziś zaprezentowaliśmy nowo powstały, kompleksowy projekt dla Radiostacji Gliwice. Zakłada on rewitalizację istniejących obiektów, stworzenie nowej, zaskakującej kubatury i wystawy, która umocni pamięć oraz wiedzę o Radiostacji i o „prowokacji gliwickiej”, jako miejscu i wydarzeniu, które były kluczowe dla II wojny światowej.

Na terenie założenia przewidziano także przestrzenie edukacji historycznej i rekreacji oraz obiekt hotelowy. Dzięki nim kompleks Radiostacja Gliwice stanie się wizytówką miasta i miejscem, które przyciągnie nie tylko pasjonatów historii.