Podpisanie porozumienia o utworzeniu Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach

Za nami uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Fundacją im. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro” a Muzeum Podlaskim w Białymstoku o utworzeniu Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach.

Mirosław Nizio, szef naszej pracowni, a zarazem główny projektant budynku Muzeum ks. Jerzego i jego wystawy stałej wziął dziś udział w konferencji prasowej w Muzeum Podlaskim, w której uczestniczyli minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz marszałek województwa podlaskiego i członkowie Fundacji „Dobro”: prezes Marek Popiełuszko, bratanek ks. Jerzego, wiceprezes Józef Popiełuszko, brat księdza, a także przewodniczący rady programowej Bogdan Romaniuk i Michał Matyskiel, burmistrz Suchowoli.

W ramach zawartego porozumienia Fundacja przekaże w formie darowizny na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku nieruchomość we wsi Okopy (gmina Suchowola), przeznaczoną na budowę siedziby przyszłego muzeum. Obecnie finalizujemy prace nad projektem architektonicznym i aranżacją wystawy stałej. Według planów Muzeum w Okopach ma zostać otwarte jesienią 2024 roku, w 40. rocznicę śmierci duchownego.

fot. dzięki uprzejmości Muzeum Podlaskiego w Białymstoku