GALERIA SZTUKI STAROŻYTNEJ W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE

Pracownia Nizio Design International zajęła pierwsze miejsce w konkursie na projekt ekspozycji. Nowa Galeria Sztuki Starożytnej znajduje się w gmachu warszawskiego Muzeum Narodowego, zaprojektowanego w latach 20. ubiegłego wieku przez Tadeusza Tołwińskiego. Przygotowując koncepcję zagospodarowania muzealnych przestrzeni, projektanci inspirowali się sztuką i architekturą starożytną, nie zapominając jednak o modernistycznym charakterze zastanej architektury. We wnętrzach wykorzystali między innymi oryginalny rytm okien oraz położenie budynku względem stron świata. Tym samym sale wschodnie pozostały jasne i nasłonecznione, a zachodnie ciemne.

Koncepcja plastyczna Nizio Design International została więc oparta na dwóch biegunach – światła i ciemności, a projektanci zyskali dodatkowe narzędzia, dzięki którym pokażą treści symboliczne (np. wędrówkę słońca po niebie, granicę między światem żywych i umarłych). Galeria Sztuki Starożytnej podzielona jest na dziewięć odrębnych przestrzeni prezentujących zagadnienia kultury i sztuki starożytnej oraz antycznych cywilizacji.