MUZEUM KRESÓW W BRZEGU

Muzeum Kresów w Brzegu będzie miejscem unikatowym nie tylko w skali kraju, ale i w tej części Europy. Przedstawiona koncepcja rewitalizacji Gimnazjum Piastowskiego i stworzenia w nim Muzeum Kresów zmierza do ocalenia od zapomnienia spuścizny kilku pokoleń przesiedleńców. Muzeum pokaże narodom i kulturom współistniejącym na tych terenach bogatą tradycję i swoistą mitologię, którą przywiedli tu przesiedleńcy ze wschodnich rubieży kraju. Celem ekspozycji, jaka będzie sercem projektowanego Muzeum, jest prezentacja Kresów – przyrody, krajobrazu, architektury, historii oraz ludzi – przez literacką narrację. Dziedziniec Muzeum zostanie pokryty roślinnością trawiastą, pojedynczymi drzewami, wyspami krzewów, a także wyspowo rozrzuconymi kwadratowymi kamieniami, które mają nawiązywać do materiału skalnego występującego na Kresach.