Projekt rewitalizacji i rewaloryzacji Młynów Rothera w Bydgoszczy

Koncepcja rewitalizacyjna, dotycząca zagospodarowania terenu i wnętrz została opracowana w 2014 roku, w efekcie długotrwałych badań społecznych i konsultacji. Projekt rewitalizacji zabytkowego kompleksu na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zakładał przekształcenie dawnych przestrzeni produkcyjnych w przestrzenie wiedzy. Tym samym obiekt miał połączyć kilka funkcji: edukacyjną, kulturalną oraz komercyjną. Koncepcja przewidywała stworzenie na terenie Młynów Rothera przestrzeni wystawowych, powierzchni handlowych, specjalnej czytelni oraz sal teatralnych, a także Muzeum Młynów i jego stałej ekspozycji.

Główną atrakcją kompleksu miało być unikatowe Centrum Kulturowe „Cztery żywioły i człowiek”.