Projekt koncepcyjny rewitalizacji rynku w Janowie Lubelskim

Opracowana w 2015 roku koncepcja dotyczyła rewitalizacji rynku w Janowie Lubelskim wraz z koncepcją nowego budynku wielofunkcyjnego i dworca autobusowego. Projekt przeznaczony był do realizacji w etapach. Zakładał stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej wizualnie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.

Koncepcja przewidywała m.in. wprowadzenie ujednoliconych elementów wykończenia: nawierzchni, wspólnych elementów małej architektury, infrastruktury i zieleni, a także uporządkowanie kwestii wielkoformatowych reklam. Zmiany funkcjonalne zaplanowano w przestrzeni dworca autobusowego. Projekt zakładał budowę wielofunkcyjnego budynku, mieszczącego punkt obsługi pasażerów, informację turystyczną oraz małą gastronomię. Jego neutralna forma i transparentne fasady zapewniały nieznaczną ingerencję w przestrzeń rynku.