„Szlachetne Żeliwo”. Wystawa stała w Muzeum w Gliwicach

Przestrzeń ekspozycyjna podzielona została wedle zakresów tematycznych, odpowiadających narracji chronologicznej – od powstania żeliwa, jego doskonalenia, mnogości kształtów i form, aż ku współczesnej historii oddziału odlewnictwa artystycznego muzeum.

Ponad 200-metrowa powierzchnia została zmodyfikowana na potrzeby kompleksowej koncepcji wystawienniczej. Istotnym elementem w designie ekspozycji odgrywały same eksponaty i historia żeliwa, proces jego wytopu oraz poznanie jego części składowych. Realizacja wystawy wymagała wprowadzenia zmian w systemie przestrzeni, m.in.: modyfikacji ścian, wykorzystania niezależnych obiektów małej architektury, zaprojektowania szklanej konstrukcji, odcinającej istniejącą balustradę od ściany okien, dając dodatkowe miejsce na eksponaty, bądź wkłady tekstowe. Ze stali betonu i żeliwa wykonano min. horyzontalny stół z licznymi multimedialnymi wkładami umieszczonymi w blacie.

W przestrzeni ekspozycji zastosowano techniki multimedialne: prezentacje trójwymiarowe, nagłośnienie punktowe, przeglądarki, lightbox, a także projekcje i grafiki