Muzeum Powstania Warszawskiego – rozbudowa i modernizacja


I miejsce w konkursie architektoniczno-urbanistycznym


Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozbudowa Muzeum obejmuje budynki strefy wejściowej, pozwalającej dostać się do zespołu muzealnego od strony ulicy Towarowej. Zadaniem przedstawionym w konkursie było stworzenie miejsca, które – choć będzie wyraźnie powiązane ze strefą działalności Muzeum – musi zachować w pełni autonomiczny charakter. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń publiczna poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma promować korzystanie z natury, realizować zasadę dostępności, zachować przyjazną – ludzką skalę przestrzeni, elementów małej architektury, użytych materiałów, wyrażać harmonię ze środowiskiem. Komisja konkursowa uzasadniła wybór projektu pracowni Nizio Design International: „Praca ta cechuje się spójnością kompozycyjną i skalą dostosowaną do otoczenia, a także wyrazem architektonicznym podporządkowanym obecnie istniejącej hierarchii przestrzennej i symbolicznej istniejącego zespołu muzealnego. Jest także formą otwartą na miasto poprzez umiejscowienie przeszklonego długiego holu wzdłuż ulicy Towarowej”.