MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – PROJEKT ROZBUDOWY I MODERNIZACJI

Koncepcja przebudowy Muzeum Powstania Warszawskiego zakłada stworzenie w obrębie obiektu nowych funkcjonalnych przestrzeni, na które zapotrzebowanie pojawiło się w toku działalności placówki. Projekt przewiduje zarówno stworzenie nowej obszernej i wygodnej strefy wejściowej Muzeum, która stałaby się jego wizytówką, jak również nowe zagospodarowanie najbliższego terenu.

Projekt pokaże relację między przeszłością i współczesnością. Obszar będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, merytoryczna, będzie związana z wystawą stałą i dotychczasowym budynkiem. W otwartej na miasto drugiej części znajdzie się Pawilon Wejściowy i strefa wejściowa. Od strony głównej arterii komunikacyjnej zostanie zlokalizowane wejście główne na teren Muzeum. Istniejąca bryła budynku Muzeum, wieża muzealna wraz z nowo zaprojektowanym Pawilonem Wejściowym, stworzą w warstwie architektoniczno-plastycznej swoistą rzeźbę przestrzenną.