Konferencja „Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci”

W dniach 23-25 maja odbędzie się w Berlinie konferencja „Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci” organizowana przez Wspólną Polsko-Niemiecką oraz Wspólną Czesko-Niemiecką Komisję Podręcznikową. Tematyka wydarzenia skoncentrowana jest na wyzwaniach związanych
z pielęgnowaniem pamięci historycznej w kontekście zmieniających się warunków społecznych. 

Mirosław Nizio został zaproszony do panelu „Między dokumentacją a inscenizacją. Strategie wystawiennicze w polskich i niemieckich muzeach oraz miejscach pamięci”. W ramach dyskusji podzieli się doświadczeniem i przemyśleniami na temat różnorodnych strategii upamiętniania poprzez projektowanie architektury obiektów muzealnych i stałych ekspozycji.