Centrum Folkloru Polskiego ,,Karolin” w Otrębusach

Otwarte we wrześniu 2021 roku Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu „Karolin” mieści multimedialną wystawę zaprojektowaną przez Nizio Design International. Wystawa prezentuje folklor polski w muzyce, śpiewie, tańcu i stroju. Wizyta w Pałacu „Karolin” pozwoli zwiedzającym zapoznać się z polską kulturą narodową w jej regionalnych odmianach, ale również dopełni tego, co przez ponad siedemdziesiąt lat czyni zespół „Mazowsze”, prezentując folklor polski na scenach całego świata.

Narracja wystawy skonstruowana została na kształt widowiska muzycznego i akcentuje przenikanie się wpływów i stylistyk obecnych na pograniczach etnoregionów. Architekci połączyli w niej wszystko to co w polskiej kulturze ludowej najcenniejsze. Ujęty w nowoczesną formułę obraz, dźwięk, muzykę, taniec i film uzupełnią oryginalne eksponaty oraz zaprojektowana na potrzeby wystawy scenografia. We wszystkich galeriach ekspozycji pojawiają się manualne stanowiska i obiekty interaktywne, dzięki którym zwiedzający mogą poznać lokalne zwyczaje, tradycję muzyczną czy obrzędy.