Centrum „Ogrody Animacji” w Bronowie

Centrum „Ogrody Animacji” w Bronowie to projekt, który łączy literaturę, przyrodę i edukację. Jego założeniem jest odkrycie przed zwiedzającymi literackiego i bajkowego świata Marii Konopnickiej oraz innych pisarzy z regionu łódzkiego. Zgodnie z wartościami pisarki dwór i park będą centralnym punktem kulturalnym dla lokalnej społeczności. 

Klasycystyczny dwór z XIX wieku znajduje się w pięknym parku krajobrazowym wśród starodrzewia podzielonego polanami, otwartymi przestrzeniami i alejami. Zachowały się podstawowe elementy historycznego układu kompozycyjnego, które odzwierciedlają poszczególne etapy rozwoju parku. W jego zachodniej części znajduje się staw, przez który przepływa rzeka. Całkowita powierzchnia inwestycji obejmuje ponad 8 hektarów.

Zaprojektowaliśmy Centrum jako atrakcję edukacyjną dostępną dla osób w różnym wieku – opowiada Mirosław Nizio, autor koncepcji. W nawiązaniu do uniwersalnego przesłania twórczości Marii Konopnickiej miejsce i przestrzeń mają wspierać nawiązywanie i utrwalanie międzypokoleniowych więzi. – W tym celu zaplanowaliśmy różnorodne miejsca spotkań, między innymi pawilony ogrodowe. Dzieciom będą kojarzyć się z siedzibami bajkowych postaci. Dla dorosłych będą wygodną przestrzenią do odpoczynku – wyjaśnia architekt. Wertykalność pawilonów pozwala na naturalne i spójne wkomponowanie ich w krajobraz. W nocy, dzięki rozświetleniu, przywiodą na myśl kolorowe lampiony rozrzucone po ogrodzie. Wybrane z nich będą widokowo otwarte na park i staw. 

W przestrzeni parkowej oprócz ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych pojawią się instalacje artystyczne, które spełnią także funkcje wystawiennicze. Zróżnicowanie ich form dodatkowo podziała na wyobraźnię zwiedzających.

W naturalną przestrzeń parku harmonijnie wkomponowują się budynki dworku i Welcome Center. Oryginalny dwór, w którym mieszkała Maria Konopnicka, nie przetrwał do naszych czasów. Obiekt odbudowany po pożarze w 1902 roku zostanie teraz poddany renowacji i rozbudowany. 

Projekt wystawy stałej symbolicznie nawiązuje do klimatu rodzinnego domu pisarki. Aranżacja ma wywołać w zwiedzających wrażenie, że domownicy dopiero przed chwilą opuścili salon, gabinet czy bibliotekę. Z uwagi na swoje usytuowanie, narracja wystawy odnosi się również do architektury i krajobrazu. W połączeniu z inspiracjami z literatury, muzyki i filmu, powstaje spójny przekaz, który angażuje odbiorców intelektualnie, emocjonalnie i sensorycznie. 

Welcome Center to punkt powitania zwiedzających oraz wielofunkcyjne zaplecze promocyjno-edukacyjne dla placówki. Obiekt jest zaprojektowany także jako przestrzeń promocji atrakcji regionu łódzkiego. Składa się z trzech modułów: foyer, przestrzeni wystaw czasowych z kawiarnią i sklepikiem oraz wielofunkcyjnej sali widowiskowej (audytorium). Hol Welcome Centre prowadzi dalej do parku, dworu, pawilonów oraz ścieżek edukacyjnych.

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę i remont istniejącego zabytkowego dworu klasycystycznego z 1902 roku, budowę Welcome Center i obiektów architektury parkowej, a także małej architektury, w tym pomostów na wodzie. Nasza pracownia opracowała również projekt wystawy stałej. Inwestorem jest Marszałek Województwa Łódzkiego.