Projekt koncepcyjny rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego opracowana w 2016 roku zakładała reorganizację i modernizację istniejącej przestrzeni oraz uczynienie z niej nowego rekreacyjno-turystycznego centrum miasta z pełną infrastrukturą. Projekt przewidywał wykorzystanie lokalnych materiałów, inspirację wytwórczą oraz historyczną tożsamością miasta do stworzenia obiektów wtapiających się w naturalny ekosystem doliny rzeki Wyżnicy i Wyżnianki oraz lokalną zabudowę. Przestrzeń miała być podzielona na trzy tematyczne strefy, inspirowane procesem wytwarzania cegły: glinianą, drewnianą oraz ceglaną. Na ich bazie określony został dobór materiałów oraz sposób kształtowania funkcji w danej strefie.

Zagospodarowanie otwierała strefa wejściowa z parkingiem i hotelem, która miała wprowadzać do tzw. pasa historii. Jego sercem i symboliczną bramą do całego założenia miał być pochodzący z przełomu XV i XVI wieku piec do wypalania cegieł. W obszar planowanej noclegowej wioski planowano włączyć teren wokół nowych oraz istniejących tu domków letniskowych, które planowano zmodernizować i zreorganizować. Obok terenowego placu zabaw ze zjeżdżalniami i torami przeszkód powstać miała także marina, pomost do cumowania, zadaszenia na rowery z zamocowanymi ogniwami fotowoltaicznymi służącymi do oświetlenia nabrzeża i amfiteatru terenowego.

Koncepcja zakładała również stworzenie drewnianej trybuny dla wydarzeń sportowych i toru wakeboardowego. Sportom naziemnym dedykowany jest park gliniany z terenowym amfiteatrem i boiskiem do minigolfa oraz trybunami terenowymi i przestrzenią sceniczną.