MUZEUM BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY W BEŁŻCU

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 roku zamordowano blisko 500 000 osób. Ekspozycja muzeum bazuje na fotografiach, materiałach audiowizualnych i poobozowych reliktach pozyskanych podczas badań archeologicznych. Instalacja informacyjno-edukacyjna opowiada o dziejach obozu w Bełżcu na tle historii Europy czasów II wojny światowej. Ekspozycję podzielono na 5 stref. Każda z nich – od niebiesko-szarej do ciemnoszarej (barwa jest tutaj elementem budującym dramaturgię), została opatrzona symbolicznym tytułem w językach hebrajskim, angielskim i polskim: „Życie”, „Nienawiść”, „Deportacje”, „Obóz zagłady”, „Pamięć”.