Muzeum Fabryki w Łodzi

Głównym założeniem wystawy jest zaprezentowanie dawnej fabryki Poznańskiego w ujęciu historycznym: od momentu powstania, poprzez jej rozwój, aż do upadku. Danemu okresowi odpowiada umownie wydzielona strefa ekspozycji. Kompleks Poznańskiego przedstawiony jest na kilku poziomach pokazujących złożoność organizmu fabrycznego: architekturę kompleksu, zagadnienie produkcji, strefę pracowników oraz transformacje, jakim ulegała fabryka na przestrzeni blisko 140 lat.

Realizacja zakładała multimedialną formę prezentacji oraz interaktywność. Z obu stron salę ekspozycyjną zamykają monumentalne XIX-wieczne panoramy: kompleksu fabrycznego oraz wnętrza hali. Salę przecięto wzdłuż linią modułów bębnowych. Wprawione w ruch bezpośrednio nawiązują do specyfiki maszyn tkackich, a ich odgłos roznosi się po całym pomieszczeniu. Naciągnięte płótno lniane służy do prezentacji fotograficznej i projekcyjnej. W połowie długości sali, linię modułów bębnowych przecinają prostopadle ustawione krosna mechaniczne.

Projekt został zrealizowany w styczniu 2007 roku.