Projekt koncepcyjny Centrum Edukacji i Rekreacji Przyrodniczej w gminie Opole Lubelskie

Centrum Edukacji i Rekreacji Przyrodniczej miał stanowić istotny element rewitalizacji oraz porządkowania przestrzeni i funkcji terenów wokół trzech stawów i rzeki. Teren pozwalał na stworzenie atrakcji krajobrazowej, rozrywkowej i edukacyjnej, powiązanej z miastem i naturalnym ekosystemem.

Założenie miał tworzyć system platform, pawilonów i szlaków edukacyjnych. Zagospodarowanie pierwszego stawu odnosiło się do ptactwa wodnego i ochrony bioróżnorodności, a powiązana z nim ścieżka – do natury.

Wokół drugiego stawu zaplanowano szlak Kultura oraz część rekreacyjną — m.in. kąpieliska, boisko do siatkówki, wieżę widokową, mini amfiteatr. Ścieżka trzeciego stawu poświęcona została naturze i człowiekowi. Zaplanowano tam pomosty, wiatę z wypożyczalnią i przechowalnią sprzętu oraz tarasem widokowym. Koncepcja zakładała również stworzenie pieszo-rowerowej promenady ze szlakiem edukacyjnym poświęconym przyszłości i ekologii.