Rewitalizacja Muzeum Narodowego w Lublinie

W 2016 roku zespół Nizio Design International wygrał przetarg ogłoszony przez Muzeum Lubelskie. Przedmiot zamówienia stanowiły prace projektowe dla budynku Zamku Królewskiego i Bramy Krakowskiej, gdzie swoją działalność prowadzi Muzeum Narodowe w Lublinie. Opracowane projekty i kosztorysy dotyczyły remontu kapitalnego, przebudowy, aranżacji oraz wyposażenia obiektów, jak również nowej przestrzeni ekspozycyjnej, w której pokazywany jest m.in. obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”.

Pracownia przygotowała także projekt budowlany i wykonawczy dla wszystkich branż oraz szczegółową specyfikację techniczną. Na mocy umowy pracownia odpowiadała za odbiór robót budowlanych, wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż. Sprawowała również kompleksowe nadzory autorskie nad realizacją robót budowlanych pod kątem zgodności z projektem.

Zamek Królewski w Lublinie jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych tego typu zabytków w Europie. Od 1979 roku w Bramie Krakowskiej działa odział Muzeum Narodowego w Lublinie – Muzeum Historii Miasta Lublina. Zamek Królewski i Brama Krakowska są objęte ścisłą ochroną konserwatorską.